Ivoclar Vivadent
Hrvatska

Search

Prodaja

Ivoclar Vivadent predstavnici diljem svijeta na raspolaganju su da Vam pomognu u pitanjima koja se odnose na stomatologiju i tehnologiju dentalnih laboratorija.
 

Croatia

Dr. Ivana Tomić
Professional Service Manager Balkan Region
ivana.tomic@ivoclarvivadent.com
Mobile +385 (0)98 858 370

Dr. Petra Vučetić
Business Development Manager Balkan Region
petra.vucetic@ivoclarvivadent.com
Mobile +385 (0)98 278 714
 
Ivan Pogačić
Sales Croatia clinical & technical
pogacic.ivan@gmail.com
Mobile +385 (0)91 4319 459


Serbia, Montenegro

Dr. Danimir Jevremović, MSc, DDS, PhD
Sales Serbia, Montenegro
danimir.jevremovic@ivoclarvivadent.com
Mobile +381 (0)63 425 425