Ivoclar Vivadent
Hrvatska

Search

Rizik od karijesa

Suvremeni biološki testovi zajedno s kliničkim pregledima omogućuju procjenu rizika od karijesa kod Vaših pacijenata prije otkrivanja bilo kakvog trajnog oštećenja. Na osnovi detaljnog pregleda situacije, možete uvesti odgovarajuće preventivne ili terapijske mjere na više ciljanih načina.

CRT buffer

Slina nam daje važne informacije

CRT bacteria

Test za određivanje broja streptokoka mutans i laktobacila u slini

Plaque Test

Fluorescentna indikator-tekućina