Ivoclar Vivadent
Hrvatska

Search

IPS e.max sustav za doktore dentalne medicine

IPS e.max odabir boje

Ispravan odabir boje zuba osnova je za prirodni izgled restauracija od pune keramike

IPS e.max preparacija

Odlučujuća za trajnost i točnost dosjeda restauracija

IPS e.max Litij disilikat

Visoka estetika kombinirana s visokom čvrstoćom

IPS e.max cirkonij oksid

Za restauracije (dugog raspona) koje zahtjevaju največu čvrstoću.

IPS e.max Ceram

Visoko estetski materijal za slojevanje za IPS e.max sustav

IPS e.max cementiranje i profesionalna zaštita

Razne mogućnosti cementiranja i profesionalne zaštite