magnifying glass

IvoSmile

IvoSmile je softverska aplikacija za vizualizaciju mogućih rezultata estetskih tretmana u ustima pacijenta. Tehnologija softvera je bazirana na takozvanoj proširenoj stvarnosti (Augmented Reality).

Pokažite pacijentu u par minuta njegov novi osmijeh – neobavezno i na iPad-u

Koristite IvoSmile aplikaciju tijekom konzultacije i pokažite svom pacijentu puni potencijal estetske optimizacije osmijeha bez izrade dugotrajnih i skupih fotografija ili mock-up-a.

Pomoću virtualne slike, odnosno videa, cilj tretmana će postati jasniji. Pacijent se lakše može odlučiti da li želi investirati u planiranje jednog dugotrajnog i skupog kozmetičkog tretmana. Privlačan „prije i poslije‟ pregled i mogućnost ogledanja u virtualnom ogledalu oduševljava pacijente i motivira ih da razmisle o korekciji osmijeha.

„Bleeching‟ funkcija omogućuje IvoSmile aplikaciji da simulira izbjeljivanje prirodne boje zuba. Aplikacija tako pomaže pri savjetovanju u potrazi za optimalnim stupnjem izbjeljivanja.

Komunikacija sa pacijentom, ali i sa kolegama iz laboratorija, postaje kroz digitalizaciju znatno lakša.
Jer o lijepim zubima treba govoriti!

PODRUČJE PRIMJENE

 • Digitalni komunikacijski i konzultacijski softver za jednostavniji i motivirajući dialog sa pacijentom
 • Brza i emocionalna vizualizacija mogućih estetskih korekcija zuba, sa mogućnostima individualne adaptacije virtualnih zuba
 • Izbjeljivanje: vizualno izbjeljivanje prirodnih zuba

PREDNOSTI

 • Pokažite vašem pacijentu u par minuta njegov novi osmijeh
 • Objasnite složene pojmove uz pomoć vizualizacije
 • Probudite emocije kod pacijenta
 • Pojednostavnite komunikaciju sa partnerom iz laboratorija
 • Izbjegnite dodatni rad zbog nesporazuma ili odstupanja
 • Pokažite pacijentu na razumljiv način moguća ograničenja (zasnovana na osobnoj anatomiji) kod realizacije estetskog zahvata
 • Predstavite se kao moderna i inovativna ordinacija
 • Besplatni test period od 30 dana.

Tehnički preduvjeti:

 • Apple iPad sa 64-bitnim procesorom i iOS 10 softverskom verzijom (ili novijom verzijom)


IvoSmile je trenutno dostupan u odabranim zemljama. Aplikaciju možete preuzeti uz naknadu u App Store-u. Iskoristite besplatni test period od 30 dana.