World-Cap

magnifying glass

Karakteristike

 • Jeftin amalgam Ivoclar Vivadent kvalitete
 • Bez Gamma-2 faze
 • Lako se obrađuje, pogodan za pakiranje, dimenzionalno stabilan
 • Otporan na koroziju, visokog površinskog sjaja
 • Smanjen sadržaj žive (Prah: živa = 1:0.88)
 • Vrijeme miješanja u Silamatu: 10 #12 sekunda
 • Vrijeme rada približno 4 minute

Kapsule

 • Nema ispuštanja živinih para
 • Dosljedan omjer miješanja
 • Lagano se postavlja u uređaj za miješanje kapsula
 • Ekonomičan jer ništa ne ostaje u kapsuli