magnifying glass

Adhese Universal

Adhese Universal je jednokomponentni, svjetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje. Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu  aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik pakiranja izuzetno ekonomičan.

Indikacije:

  • Direktne restauracije svjetlom polimerizirajućim kompozitima i kompomerima.
  • Nadogradnje sa svjetlom polimerizirajućim, samostvrdnjavajućim ili dvostruko stvrdnjavajućim kompozitima.
  • Adhezivno cementiranje indirektnih restauracija sa svjetlom polimerizirajućim ili dvostruko stvrdnjavajućim kompozitima.
  • Popravak u ustima pacijenta odlomljenih kompozitnih i kompomernih restauracija.
  • Desenzibilizacija preosjetljivih cervikalnih područja.
  • Pečaćenje izbrušenih površina zuba prije privremenog / trajnog cementiranja indirektnih restauracija.

Prednosti:

  • Učinkovit oblik isporuke – količina u 2ml VivaPen* dovoljna je za 190 aplikacija
  • Univerzalna primjena – za sva svezivanja i tehnike jetkanja
  • Predvidljivi rezultati – visoka snaga veze na dentinu i caklini

Podaci dostupni na zahtjev.