Uvjeti i odredbe

IVOCLAR VIVADENT, AG (u daljnjem tekstu "IVOCLAR VIVADENT") održava ove stranice (Stranice) u svrhu informiranja, obrazovanja i komunikacije. Pristupanjem i pregledavanjem Stranice, prihvaćate, bez ikakvih ograničenja, slijedeće uvjete i odredbe:

1. Sve što vidite ili pročitate na Stranicama je zaštićeno autorskim pravima osim ako nije drugačije navedeno, a ne može se koristiti osim kako je navedeno u ovom dokumentu, bez pismene dozvole IVOCLAR VIVADENT-a. IVOCLAR VIVADENT ne jamči niti zastupa da korištenjem materijala prikazanih na Stranici nećete kršiti prava trećih osoba koje nisu u vlasništvu  ili povezane s IVOCLAR VIVADENT;

2. IVOCLAR VIVADENT koristi razumne napore da informacije na Stranici objavi točno i sveobuhvatno. IVOCLAR VIVADENT ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju Stranice, uključujući točnost, potpunost, pravovremenost, pouzdanost ili dostupnost svake informacije koju ste primili kao rezultat Vašeg korištenja Stranice;

3. IVOCLAR VIVADENT, izdavač ove Stranice, nije odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu, uključujući i izgubljenu dobit, koja proizlazi iz Vašeg pristupa ili korištenja Stranice. Sve na Stranici i podaci koji su Vam dostupni preko Stranice su pod uvjetom za Vas "KAKO JESU". IVOCLAR VIVADENT također ne preuzima nikavu odgovornost, i neće biti odgovoran, za bilo kakvu štetu, ili viruse koji mogu zaraziti, Vašu računalnu opremu ili drugu imovinu zbog Vašeg pristupa, uporabe ili pregledavanja na Stranici ili preuzimanja bilo kojeg materijala, video  ili audio zapisa sa Stranice;

4. Svako neovlašteno korištenje slika sa Stranica može kršiti autorska prava, zakone o trgovačkom znaku, zakone privatnosti i javnosti i komunikacijske propise i statute;

5. Trgovački znak, logotipi i oznake usluga prikazani na Stranici su trgovački znaci IVOCLAR VIVADENT-a ili drugih kao što je određeno. Ništa što je sadržano na Stranicama ne bi trebalo tumačiti kao davanje bilo kakve dozvole ili prava na korištenje bilo žiga ili logotipa prikazanog na Stranici. Zlouporaba bilo kojeg sadržaja na Stranici strogo je zabranjena;

6. IVOCLAR VIVADENT nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge stranice vezane uz ovu Stranicu. Vaše povezivanje sa bilo kojom drugom stranicom je na osobnu odogovrnost;

7. Zabranjeno je objavljivanje ili prijenos bilo kakvih nezakonitih ili prijetećih sadržaja, kleveta, pogrda,te sramotnih, skandaloznih, uzbudljivih, pornografskih ili griješnih materijala ili bilo kojeg drugog sadržaja koji bi mogao predstavljati ili potaknuti na ponašanje koje bi se moglo smatrati kaznenim dijelom, dovesti do građanske odgovornosti ili na drugi način prekršiti bilo koji zakon;

8. Software sa ovih Stranica može biti daljnji predmeti zakona, pravila i propisa;

9. Ova Stranica je podložna izmjenama i dopunama, koje služe za ažuriranje i poboljšanje informacija i ponuđenih funkcija;

10. Neka pitanja mogu zahtjevati da otkrivate Vaše osobne podatke. Odgovaranje na ta pitanja nije obavezno a Vaši odgovori koristiti će za slanje novosti o proizvodima i u svrhu pružanja traženih informacija. Vaše informacije bit će pohranjene u skladu s propisima koji uređuju zaštitu podataka;

11. Možete skinuti materijal prikazan na Stranicama samo za nekomercijalnu, osobnu potrebu. Ne smije se, međutim, koristiti sadržaj Stranice za javne ili komercijalne svrhe, uključujući tekst, slike, audio i video zapise bez pismene suglasnosti IVOCLAR VIVADENT-a; i

12. Ovo su jedine odredbe i pravila u vezi korištenja Stranice. Ona zamjenjuju sva druga priopćenja ili ugovore koje smo imali prije ovog sporazuma.