Korporativna odgovornost

magnifying glass

Ivoclar Vivadent AG vrlo ozbiljno pristupa korporativnom državljanstvu. Osim ostvarivanja komercijalnih ciljeva, tvrtka dosljedno ispunjava ekološke, socijalne i etičke obaveze za dobrobit svojih klijenata, partnera, zaposlenika, dioničara i okoliš.

Održivost nije samo fraza u poduzeću koje je u obiteljskom vlasništvu. Umjesto toga, to je način života i poslovanja koje se fokusira na poštivanju ljudi i prirode kao i vrijednosti, pravila i propisa. To stvara temelje na kojima obiteljsko poduzeće može uspjevati.

Izvješće o društvenoj odgovornosti (CSR) osigurava redovito ažuriranje o održivosti raznih projekata i inicijativama za potporu od strane tvrtke Ivoclar Vivadent.

Kodeks poslovnog ponašanja (CoBC) postavlja standarde za odnose s ljudima unutar i izvan tvrtke. Djelatnici tvrtke Ivoclar Vivadent obavezuju se da će se pridržavati ovog kodeksa, bez obzira na njihov položaj ili odgovornost unutar tvrtke.

Na čelu našeg programa usklađivanja je Odbor odgovoran za razvoj, provedbu i provođenje programa u cijeloj tvrtki. Regionalni predstavnici istog programa odgovorni su u podružnicama za njegovo provođenje prema specifikacijama Odbora za usklađenost.

Za detaljnije informacije ili pitanja o Programu usklađenosti, molimo obratite se na compliance@ivoclarvivadent.com